PARTNERIAI

Projekto koordinatorius:

Socialinių inovacijų fondas

Pradėjęs savo veiklą 1994 metais, per daugiau nei dvidešimt savo gyvavimo metų Socialinių inovacijų fondas, bendradarbiaujant su kitų šalių nevyriausybinėmis organizacijomis, įvykdė daugiau nei 100 įvairių projektų vietiniame, Europos ir tarptautiniame lygmenyje.     

Dabartinis Socialinių inovacijų fondo siekis – įgyvendinti socialines inovacijas kuriant socialinius klasterius tokiose srityse, kaip žmogaus teisių apsauga, smurto prieš moteris bei prekybos žmonėmis ir narkotinių medžiagų vartojimo prevencija, lyčių lygybės ir įvairovės skatinimas, socialinė gerovė darbo vietoje, darbas ir švietimas, sveikatos apsauga, tautinių mažumų integravimas į visuomenę ir kitose visuomenės interesų ir visuomenės naudos srityse.

 

Projekto partneriai:

Kauno bendruomenių centrų asociacija

Kauno bendruomenių centrų asociacija – tai gausios, organizuotos, finansiškai stiprios, pilietiškai aktyvios, kompetentingos, daugiafunkcės vietos bendruomenių pilietinės organizacijos, tarnaujančios vietos bendruomenei. Asociacijos misija – telkti, kooordinuoti ir atstovauti Kauno bendruomenių centrams, didinti jų kompetenciją ir vaidmenį.

KBCA veiklos kryptys-  Bendruomenių centrų šviečiamosios, kultūrinės, sportinės, sveikatinamosios, socialinės, aplinkosauginės ir kitos, aktualios vietos bendruomenei, veiklos plėtra. Bendruomenių centrų ryšių su savivaldybe, kitomis NVO, kultūros, švietimo organizacijomis, verslo struktūromis plėtra.

Aleksoto bendruomenės centras

Aleksoto bendruomenės centro tikslas – organizuoti ir koordinuoti šviečiamąją, kultūrinę, sportinę, socialinę, sveikatinamąją, aplinkosauginę ir kitą veiklą Aleksote.

Aleksoto bendruomenės centro siekiai: Aleksotas – miestas sodas, žalieji Kauno vartai, Aleksotas – svetingas kauniečiams ir keliautojams. Aleksote gera ir saugu gyventi, dirbti, sportuoti ir ilsėtis. Ilgalaikė renginių organizavimo praktika leidžia teigti, kad masiniuose renginiuose dalyvauja kas antra Aleksoto gyventojų šeima, o Aleksoto bendruomenės centras yra vienas iš aktyviausiai veikiančių bendruomenių centrų Kaune. Kultūriniai renginiai nuo pat Aleksoto bendruomenės centro įsikūrimo buvo vieni iš prioritetinių veiklos krypčių.

IKIGAI team

„IKIGAI team“ Aktyvaus laisvalaikio mėgėjai Kauno mieste. Plaukimas, dviračiai, bėgimas, orientacinis sportas, akvatlonas, triatlonas, pėsčiųjų žygiai ir kitos sporto šakos ar veiklos, kurios kiekvieną dieną išstumia mus iš komforto zonos.

„IKIGAI team“ vizija – vienyti aktyvaus laisvalaikio entuziastus Kauno apskrityje, sportuoti kartu, organizuoti varžybas, įkvėpti ir motyvuoti.

„IKIGAI team“ misija – aktyvaus laisvalaikio entuziastams suteikti galimybę treniruotis su aukščiausio lygio treneriais prieinamomis sąlygomis, tobulinti sportinius įgūdžius, laikytis sveikos gyvensenos principų.
„IKIGAI team“ moto – „a reason to get up in the morning“.

Projektą iš dalies finansuoja

Sporto rėmimo fondas

Tai valstybės lėšos, kuriomis remiami sporto projektai, skatinantys Lietuvos gyventojų fizinį aktyvumą. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarką, Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijas ir Sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalį nustato Lietuvos  Respublikos Vyriausybė.
Sporto rėmimo fondo tikslas- didinti Lietuvos gyventojų fizinį aktyvumą.